MASTERCART accepted VISA accepted

Сигурността на плащането е обезпечена със сертификат Thawte

Красива България

Красива България
Красива България 1 Красива България 2 Красива България 3 Красива България 4 Красива България 5 Красива България 6
Красива България

България се намира в сърцето на Балканския полуостров, на кръстопът между два континента -  Европа и Азия. Територията на страната е 111 000 кв. км - 520 километра в дължина и ширина 330 километра. България има широк излаз на Черно море и река Дунав и граничи с Гърция, Сърбия, Румъния, Турция и Македония.

Територията на България се характеризира с разнообразен релеф - низини, равнини, хълмове и плата, речни долини, котловини и планини. Около 70% от територията е заета с равнини и 30%  с планини. Средната надморска височина е 467 м.  

България е разположена в умерените географски ширини, разделя се на 5 климатични области - умереноконтинентална, континентално-средиземноморска, преходна, черн­морска и пла­нинска. Климатът на България е благоприятен за развитие на различни видове туризъм. За зимния спортен туризъм благоприятстват дебелата снежна покривка и по-ниските температури в планините. За летния туризъм на морския бряг способстват малкият брой на дъждовните дни през активния летен туристически сезон, слънчевото греене, високата температура на въздуха, сравнително високата температура на морската вода и липсата на бурни ветрове.

България е богата и на минерални извори. Към тях са изградени балнеовъзстановителни комплекси за лечение и профилактика на различни заболявания.

По биологично разнообразие България се нарежда на второ място в Европа. Растенията, които се срещат на територията на страната наброяват над 12 360 вида. В Червената книга на България са включени 763 вида, а като лечебни са регистрирани около 750. В България са разпространени 27 хил. вида представители на безгръбначната фауна, а гръбначните са над 750 вида, от които 397 вида птици, 207 сладководни и черноморски вида риби, 94 вида бозайници, 52 вида земноводни и влечуги.

В България са обособени 3 национални – Пирин (ЮНЕСКО), Рила, Централен Балкан, и 11 природни парка – Беласица, Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа и Шуменско плато.

Освен с красива природа България е страна с хилядолетна история. Българските земи са обитавани от дълбока древност от някой от от най-ранните цивилизации в Европа - траки, елини, римляни, византийци, прабългари, славяни. Свидетелства за това са многобройните селищни и надгробни могили.

Битът и културата на българския народ са формирани в течение на хилядолетия. Традициите, празниците, обичаите, обредите, съхранени и до днес, свидетелстват за богатата душевност, бита и културата на българите през вековете. Българските народни традиции и обичаи са здраво преплетени с историята и християнската религия. Най-големите празници, почитани от българите са Рождество Христово - Коледа и Възкресение Христово - Великден – това е времето, когато целия род се събира да празнува заедно, обединени от чувството за принадлежност към здравото българско семейство. В България са запазени много манастири – Рилският манастир, Бачковският манастир, Троянският манастир, Земенският манастир, Гложенският манастир, Килифаревският манастир, Шипченският манастир и др.

В страната има няколко архитектурни резервата – Копривщица, Трявна, Боженци, Жеравна, Банско, Мелник и др. В някои от етнографските комплекси са добре запазени българския бит и занаяти.

Важно място в българската култура заема народната музика и народните танци - хора. Типичните български народни инструменти са гъдулка, тъпан, кавал, гайда и др.

Неповторимото съчетание от красива природа, хилядолетна история, самобитен фолклор и богатата душевност на хората превръщат България в атрактивна дестинация за любителите на алтернативния туризъм.

Красива България отзиви

© 2001 — 2023 | All rights reserved | created by format.bg