MASTERCART accepted VISA accepted

Сигурността на плащането е обезпечена със сертификат Thawte

. . . . . . . . . .
Адрес: България, Русе
ИВАНОВСКИ СКАЛНИ ЦЪРКВИ
Ивановските скални църкви са един от обектите на културното наследство в България, включени в списъка на ЮНЕСКО. Намира се в село Иваново, на 20 км от гр. Русе, в природния парк „Русенски Лом“. Това е манастирски комплекс, в който са обединени няколко скални храмове. Основан през ХІІІ век от монах Йоаким, станал по-късно търновски патриарх.
През периода на Второто българско царство (ХІІІ-ХІV век) негови ктитори (дарители) са били българските царе Иван Александър и Иван Асен ІІ, чиито портрети са запазени и до днес в манастира. Манастирът е бил център на едно от теченията в православното христианство, наречено исихазъм.
В скалните храмове на манастира са запазени стенописи и надписи, които носят в себе си характерните особености на българското църковно изкуство от този период. Те са културно наследство, свидетелство за важни исторически събития в България, доказателство за голямата роля на манастира като книжовен и духовен център на българската култура през ХІІІ и ХІV век. Най-известните от тях се намират в църквата „Св.Богородица“ и именно тези стенописи са в основата на включването на манастира в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.
Днес манастирът е археологически парк и не е действащ.
© 2001 — 2023 | All rights reserved | created by format.bg