MASTERCART accepted VISA accepted

Сигурността на плащането е обезпечена със сертификат Thawte

. .
Адрес: България, гр. Варна, ул. Сан Стефано - Хан Крум
Римските терми на Одесос са трети по големина в Европа и най-големите на Балканите. Запазени са на подземно и надземно ниво, заемат около 7000 кв.м.  Те са строени по специфична технология, редуваща каменен зид и пет-шест реда плътни глинени тухли.
Вътрешните стълби и сводовете на вратите са оформени от огромни каменни блокове, а на места все още личат фрагменти от великолепни мозайки. Те, заедно с многочислените декоративни мраморни фрагменти, колоните и капителите, говорят за пищната декорация, с която е била украсена сградата.
Преминавайки през просторни зали, създаващи естествена бариера пред студения въздух, посетителите на баните са влизали в огромна зала, наречена балестра. Изключителен интерес и до днес представлява отоплителната система, свързана с двойния под и специалните кухини, които отвеждали някога топлия въздух чак до покривната конструкция на термите.
Термите са работели почти столетие до края на III век и освен като място за хигиена, са играели ролята на своеобразен клуб за делови срещи и спортни занимания.


© 2001 — 2023 | All rights reserved | created by format.bg