MASTERCART accepted VISA accepted

Сигурността на плащането е обезпечена със сертификат Thawte

. . . . . . . .
Адрес: България, с. Свещари
Свещарската гробница е разположена в Североизточна България, на 2,5 км югозападно от село Свещари, на 42 км североизточно от град Разград. Тя е сред Стоте национални туристически обекта и е включена в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
Открита е през 1982 г. при археологически разкопки на Гинината могила, намираща се край село Свещари. Това е тракийско-елинистична царска гробница, датираща от първата половина на III в. пр. Хр. Предполага се, че в нея е бил погребан Дромихет - гетски владетел. Съградена е от обработени каменни блокове от мек варовик и се състои от коридор и три квадратни камери: преддверие, странично помещение и гробна камера. Сводът е полуцилиндричен. На входа са разположени стълбове с йонийски капители, а над тях има плоча, украсена с релефен фриз от стилизирани волски глави, розетки и гирлянди.
Предполага се, че украсата на гробницата е била изработена от скъпи метали, които са разграбени още в древността. Открити са кости на 5 коня, погребани заедно с господаря си, за да го придружават в отвъдния живот, а също и 2 каменни легла, човешки кости и гробни дарове. Археолозите считат, че е предстояло обожествяване (хероизация) на покойника - владетел. Ритуалът по обожествяването е изобразен под свода на гробната камера: владетелят е на кон, придружен от двама оръженосци, а срещу него е застанала богиня, която му подава златен венец. Следват я четири жени, носещи в ръцете си различни дарове.
Стените на гробната камера са под формата на колонада. Под свода са разположени блокове, които се поддържат от 10 кариатиди (женски фигури). Те са с вдигнати ръце и са с височина 1,20 м. Облечени са в дълги дрехи без ръкави, а къдравите им коси се спускат по раменете. Носят на главите си своеобразна кошница - калатос. Косите, лицата и дрехите са били оцветени, за което свидетелстват остатъци от запазена тъмнокафява боя. Начинът на изработване на статуите на кариатидите и нарисуваните сцени карат археолозите да предполагат, че владетелят, за когото е била предназначена гробницата, е починал внезапно.
Целият район около Свещарската гробница е обявен за археологически резерват - на разстояние от 2 км са запазени още 26 могили с различна големина.
На сесия на Комитета за световно културно и природно наследство, състояла се в Париж през 1985 г., Свещарската гробница е включена в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
© 2001 — 2020 | All rights reserved | created by format.bg