MASTERCART accepted VISA accepted

Сигурността на плащането е обезпечена със сертификат Thawte

. . . . . .
Адрес: България, Варна, Морска градина
Аквариумът във Варна е построен през 1912 година по идея на цар Фердинанд. Атрактивно архитектурно решение на фасадата на самата сграда съчетава барелефни изображения на огромна мида и други видове от Черно море.
В голямата централна зала на Аквариума е изложена впечатляваща колекция от сладководни и морски обитатели в естествената им среда. В по-малки съседни зали са подредени експозиции, които включват представители на флората, фауната и специфичните особености на Черно море, а в другите -  и за тези на Световния океан.
В другите две експозиционни зали са събрани препарирани представители от Световния океан, схеми и диаграми проследяващи миграцията на рибите, хранителната верига в морските води, структурата и особеностите на Черно море.
Експозицията представя и многобройните видове рапани, миди, водорасли и микроорганизми.
В Аквариума на Варна е подредена и библиотека с повече от 30 000 научни и специализирани книги, учебници, периодични издания в областта на морската биология, хидрохимия, океанография, ихтиология, рибарство и рибна индустрия, акваристика.
© 2001 — 2022 | All rights reserved | created by format.bg