MASTERCART accepted VISA accepted

Сигурността на плащането е обезпечена със сертификат Thawte

Да почиваме в България!

. . .
Адрес: България, Пловдив, пл. „Съединение” № 1
Регионалният археологически музей, гр. Пловдив е един от най-старите музеи в България, създаден през 1882 година. В началото експонати в музея са били 1500 монети, старопечатни книги от 17 и 18 век, църковна утвар, икони и художествени произведения на едни от най-известните български художници: Иван Лазаров, Цанко Лавренов, Николай Райнов и Златю Бояджиев.
Днес музеят притежава една от най-големите колекции, която съдържа около 100 000 експоната от праистория до Възраждането. На територията на града през енеолита и бронзовата епоха са били разположени няколко селища, от които са запазени голям брой експонати: сечива,  изработени от камък, рог, кост и кремък; разнообразни керамични съдове, накити и амулети от периодите на неолита, халколита и бронзовата епоха.
През втората половина на І хил. пр. Хр. се оформя голямо селище, населявано от тракийското племе одриси. Това племе е известно като единствено, което има държавно устройство. По това време селището прераства в град с крепостни стени, канализация и улични настилки. Укрепеният царски център е разположен на Небеттепе. Тракийската аристокрация била погребвана в големи гробници, които имали своя разнообразна архитектура. Открити са множество могили в районите около гр. Пловдив: Старосел, Перущица, Брестовица, както и най-ценната и забележителна находка в района на Панагюрище: Панагюрското златно съкровище.
Античният отдел на музея разполага с над 5000 експоната, представящи римско-тракийското наследство: скулптори, пластики, мозайки.
През вековете градът има много имена. Най-известното от тях е Филипопол. Смята се, че то идва от Филип ІІ Македонски. По време на римската епоха Филипопол става най-голямата антична метрополия на провинция Тракия. До днес са съхранени големи обществени сгради: античният театър, стадион, форум, базилики, бани и синагога.
През Средновековието Пловдив продължава да бъде важно културно средище, политическо и икономическо средище. От тази епоха в музея са представени различни накити, църковна утвар, въоръжение и множество глинени съдове.
От периода на Възраждането се е запазил уникален архитектурен ансамбъл, разположен на Трихълмието, както и богати колекции пафти, накити, колани, луксозни предмети от бита, с голяма художествена стойност.
Особено интерес представлява и нумизматичният отдел на музея. В него са представени над 60 000 монети, датирани  от VI в. пр. Хр. до XX в.
© 2001 — 2024 | All rights reserved | created by format.bg