MASTERCART accepted VISA accepted

Сигурността на плащането е обезпечена със сертификат Thawte

. . . .
Адрес: България, гр, Варна, бул. Мария Луиза 41
На площ от 2 200 кв.м. са показани оригинални находки от времето на палеолита /около 100 000 години пр. Хр./ до късното средновековие /VII-VIII/ век, много от които са с огромно значение за археологията на Европа и света. Тук се намира най-голямата мезолитна колекция от кремъчни сечива в Югоизточна Европа, най-големите колекции в България от: антични теракоти, надгробни релефи, лампи, и стъклени съдове. Показани са уникални експонати от елинистическата, римската и късноантичната епоха, редки домонетни форми, над 2000 златни, сребърни, бронзови и медни антични и средновековни монети. Експонирани са каменни надписи от историята на Българската държава, най-големите в страната сбирки от раннобългарски ремъчни украси и накити от Второто българско царство.
В шест зали е експонирана представителна част - 150 икони ( ХIV – ХIХ век)  от богатата колекция на музея.Тук може да видите изключително ценни и стари образци, както и върхови постижения на Тревненската иконописна школа. Със своята иконна колекция Варненският музей се нарежда веднага след националния исторически музей.
В сградата е разположен също  единственият в страната Учебен музей.

© 2001 — 2023 | All rights reserved | created by format.bg