MASTERCART accepted VISA accepted

Сигурността на плащането е обезпечена със сертификат Thawte

. . . . . . . . . .
Адрес: България, гр. Девня
Музеят на мозайките, разположен в град Девня, е от типа „in situ” - помещава се в специално построена сграда с цел да бъдат запазени археологическите открития. По време на археологически разкопки на това място през 1976 г. учените откриват голяма римска сграда, която датира от времето на император Константин I Велики – края на III – началото на IV век, и разполага с прекрасни мозайки. Музеят е построен върху част от нейните основи.

Сградата е заемала площта на цял квартал в римския град Марцианопол - един от най-големите римски градове в тази част на империята. Представлявала е градска къща (villa urbana) с вътрешен двор (атриум), заобиколен от три страни от жилищни постройки и колонада. Пет от помещенията на сградата и портикът са покрити с многоцветни подови мозайки. Археолозите считат, че те са едни от най-добрите открити в България образци на римското мозаично изкуство.

Мозайките са изработени от кубчета мрамор, варовик, печена глина и цветно стъкло в 16 цвята. Изобразяват сцени и персонажи от гръко-римската митология, растения и геометрични фигури, редки животни и птици.

Впечатляваща е мозайката, която покрива пода на дневната стая. Тя изобразява щита на богинята Атина Палада, украсен в центъра си с отрязаната глава на Медуза Горгона. Целта на такова изображение е да закриля стопаните на дома от зло и нещастие.

Още едн прекрасна мозайка украсява пода на спалнята на сградата - тя илюстрира любовен сюжет, докато най-голямото помещение в приемната зала притежава мозаечно пано, изобразяващо старогръцката легенда за отвличането на Ганимед. Това е единствената мозайка с подобен сюжет, открита в България. В женската стая в къщата може да се види мозайката „Сезони“.

Освен мозайките, в залите на музея е представен и разнообразен материал, който запознава посетителите с бита на  обитателите и с архитектурата на древната сграда.
© 2001 — 2020 | All rights reserved | created by format.bg