MASTERCART accepted VISA accepted

Сигурността на плащането е обезпечена със сертификат Thawte

.
Адрес: България, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 34
Открит е през 1955 г. в старинната сграда на някогашната Пловдивска община, построена през 1880 г. от известния архитект Йосиф Шнитер. Началото на музея се поставя от богатите колекции на бившия френски колеж "Св.Августин". Днес музеят е един от най-значимите в страната със своите богати сбирки в разделите "Палеонтология", "Минералогия", "Ботаника".  
 
В музея е подредена експозиция, подчинена на българската флора, фауна и геология. В нея са застъпени разделите „Еволюция на организмите и неживата природа”, „Растения”, „Безгръбначни животни” и „Гръбначни животни – риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници”.
През 1974 година, в резултат на огромната научноизследователска работа на колектива при музея и издигането на музея на по-високо научно ниво, музейната експозиция се обогати с нови раздели: „Минерали от Родопския масив” , „Наши ядливи и отровни гъби”, „Защитени природни обекти и растения в Пловдивски край”. През 1974 година за първи път в експозицията на Природонаучните музеи в страната се изгради в избените помещения на музея жив кът – „СЛАДКОВОДЕН АКВАРИУМ”. Разположен на 100 m2 площ, тук в 44 красиво оформени аквариума са показани над 32 вида декоративни риби и екзотични растения.
През 1976 година се изгражда централната диорама във фоайето на музея с представители от птици и бозайници. През 1979 година се създават нова експозиция с новопостъпили материали в зала „Геология” – Полускъпоценни камъни от Родопите. През 1981/1982 година, във връзка със световното ловно изложение се извършва преаранжиране на зали „Птици и зала „Бозайници”. Извършена е реставрация на един от най-интересните и редки представители на най-голямата змия в света – анакондата. РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ГР. ПЛОВДИВ е втори по големина и богатство музей в страната, с модерна и съвременно оформена експозиция, със засилена природозащитна идея.
© 2001 — 2020 | All rights reserved | created by format.bg