MASTERCART accepted VISA accepted

Сигурността на плащането е обезпечена със сертификат Thawte

. . . . . .
Адрес: България, София, булевард „Цар Освободител“ 1
Националният природонаучен музей  има повече от сто и двадесет годишна история. Той е най-старият музей в България и най-старият и най-богатият между природо-научните музеи на Балканския полуостров. Основан е през 1889 г. от Княз Фердинанд под името „Княжески естественоисторически музей“. В началото съхранява личните колекции на княз Фердинанд от птици, бозайници и пеперуди. Първият уредник на музея е придворният лекар д-р Паул Леверкюн, който е бил известен орнитолог. Той подготвя първата експозиция в 14 зали на два етажа в стара сграда, открита за посещение през 1907 г. През същата година е издаден и първият и единствен досега пълен каталог на колекциите, в който са изброени няколко хиляди експоната от онова време.
Научните колекции, съхранявани в Националния природонаучен музей, са най-представителните от този род на Балканския полуостров. Наброяват общо около един милион екземпляра и образеца. В тях намират място над 460 вида бозайници и над 1990 вида птици. Колекцията от влечуги и земноводни е една от богатите в Европа. Насекомите наброяват около 480000 екземпляра, над 300000 са и останалите безгръбначни животни.  Особено богата е колекцията от пещерна фауна от България и други страни, в която много от видовете не са представени в нито един друг музей в света. Обогатяването на колекциите се извършва чрез събирателска дейност в страната, експедиции или индивидуални пътувания в чужбина, обмен със сродни институции в чужбина, дарения, купуване на частни колекции, предаване на конфискувани от митниците и органите на реда колекции или отделни екземпляри. Палеонтологичният филиал в Асеновград съхранява около 30000 фосилни кости от миоценски бозайници, населявали нашите земи.
 Националният природонаучен музей е единствената национална институция, пряко ангажирана със съхраняването на научни колекции от живата и неживата природа от България и света. Основните приоритети на музея са изучаването на биологичното разнообразие, опазването на природната среда и еволюцията на организмите. Във връзка с това главната задача на НПМ е всестранното проучване на фауната, флората, фосилите, минералите и скалите на България и други страни.
© 2001 — 2023 | All rights reserved | created by format.bg