MASTERCART accepted VISA accepted

Сигурността на плащането е обезпечена със сертификат Thawte

.
Адрес: България, Варна, бул. "Янош Хуняди" 3
Парк-мавзолей "Владислав Варненчик" е посветен на битката край Варна на 10.ХI.1444 г., изграден в центъра на някогашното бойно поле. На мястото на гибелта на полско-унгарския крал и герой Владислав Варненчик, около две тракийски могили (от IV в. пр. Хр.), още по време на робството българите поставят дървени кръстове. През 1924 г. е създаден паркът като лобно място. Под егидата на Министерство на войната на Бълагия през 1935 г. е открит мавзолей на Владислав ІІІ Ягело.
По повод 520 годишнината от битката е изложена експозиция, която е изградена на базата на документален материал за походите и битката при Варна, оръжия, намерени на бойното поле, и копия на предмети, подарени от военноисторическите музеи във Варшава, Будапеща, Прага, Букурещ и Белград.
Експозицията - средновековни гербове и знамена, картини и скулптури, рицарски доспехи и мечове, ризници и боздугани, бомбарди и алебарди, лъкове и арбалети дават представа за мрачната епоха от историята ни, за славните походи на крал Владислав III Ягело и Янош Хуняди през 1443–1444г.
© 2001 — 2023 | All rights reserved | created by format.bg